De Bongerd, Leidsche Rijn, Utrecht

Verkaveling met afwisselend autovrije, groene ruimten en autostraten. Bijna alle straten zijn opgespannen tussen het groen van de weg ’t Zand en het Leidsche Rijn park. Voor de hele wijk is gestreefd naar een samenhangend architectonisch beeld. met veel verschillen in bouwhoogte gevelindeling en gevelelementen.