Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Verkaveling met afwisselend autovrije, groene ruimten en autostraten. Bijna alle straten zijn opgespannen tussen het groen van de weg ’t Zand en het Leidsche Rijn park. Voor de hele wijk is gestreefd naar een samenhangend architectonisch beeld. met veel verschillen in bouwhoogte gevelindeling en gevelelementen.
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Stedenbouwkundig plan voor het Het Zand, Leidsche Rijn, Utrecht. Kenmerkend zijn de linten met oude woningen, bomen, sloten, boomgaarden, kassen en schoorstenen die zijn gehandhaafd om het nieuwe woongebied een sterk eigen karakter te geven.
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Het plan is gebaseerd op het bestaande patroon van sloten. . De buurt heeft een sterke identiteit door de samenhang van water, architectuur (veel hout) en maaiveldinrichting.
Read More

Categories: Projecten.