Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Stedenbouwkundig plan voor 500 woningen en de herinrichting van het park. Uitgangspunten waren het aansluiten bij de typische bebouwingsstructuur van Amsterdam-West en het behouden van een parkachtige ruimte.
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Deelplan met 600 woningen. Blikvanger is een 350 meter lang gebouw met woningen, winkels en een basisschool. De hiërarchie in het stratenpatroon wordt ondersteund door de bouwhoogte en de helderheid van de baksteen.
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Winnend ontwerp voor een recreatiepark met jachthaven in Volendam. Gekozen is voor een dorpje van recreatiewoningen rondom een haven. Daardoor, en door het maken van zichtlijnen op onder andere de molen en de kerk van Monnikendam is, ondanks de moeilijke locatie, toch een goede inpassing in de omgeving bereikt.  
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Stedenbouwkundig plan, maaiveldontwerp en supervisie (in samenwerking met architectenbureau Lafour en Wijk) voor 912 woningen. De stedenbouwkundige opzet en de architectuur sluit aan op het aangrenzende plan Zuid.  
Read More

Categories: Projecten.

Warning: chmod(): Operation not permitted in /www/htdocs/hansebberinknl/http/wp-includes/class-wp-image-editor-imagick.php on line 710

Verkaveling met afwisselend autovrije, groene ruimten en autostraten. Bijna alle straten zijn opgespannen tussen het groen van de weg ’t Zand en het Leidsche Rijn park. Voor de hele wijk is gestreefd naar een samenhangend architectonisch beeld. met veel verschillen in bouwhoogte gevelindeling en gevelelementen.
Read More

Categories: Projecten.