Auteur: Hans Ebberink

 • Amstelvista, Amsterdam

  Amstelvista, Amsterdam

  Studie en stedenbouwkundig plan voor de intensivering van de bebouwing bij de Berlagebrug. Met architectenbureau Dam en partners. Stedenbouwkundig plan voor het realiseren van één complex met verschillende bouwhoogtes…

 • Dirck Hoetweg, Utrecht

  Dirck Hoetweg, Utrecht

  Stedenbouwkundigplan voor woningen, fitness club en parkeergarage. In samenwerking met Monk Architecten.

 • Bastionhotels, Nederland

  Bastionhotels, Nederland

  Stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten voor de vergroting van een aantal hotels. Relatie met de omgeving, bouwhoogte, oriëntatie, parkeeroplossing, maaiveld, architectonische beeldkwaliteit. Nieuwe hotels in Amersfoort en Arnhem. Uitbreiding in…

 • Surinameplein, Amsterdam

  Surinameplein, Amsterdam

  Stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing/vervanging van woningen en voorzieningen. Twee bouwblokken van Surinameplein tot en met de Klokkentoren. Situering van laagbouwwoningen, middelhoogbouw en hoogbouw in één complex. Studie naar…

 • Amstelwerf, Amsterdam

  Amstelwerf, Amsterdam

  Stedenbouwkundig kader voor de transformatie van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied met hoge dichtheid en desondanks een zeer groen beeld. Opdracht van de huidige eigenaars/bedrijven.

 • Julianaweg / Veermanlaan, Volendam

  Julianaweg / Veermanlaan, Volendam

  Plan voor de transformatie van een deel van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied. In opdracht van Building Skills

 • Prinsenhof, Leidschendam

  Prinsenhof, Leidschendam

  Beeldkwaliteitplan en supervisie bij de vernieuwing van de Prinsenhof te Leidschendam.

 • Koningin Wilhelminaplein, Amsterdam

  Koningin Wilhelminaplein, Amsterdam

  Stedenbouwkundig plan voor 500 woningen en de herinrichting van het park. Uitgangspunten waren het aansluiten bij de typische bebouwingsstructuur van Amsterdam-West en het behouden van een parkachtige ruimte.

 • De Aker, Centrumgebied, Amsterdam

  De Aker, Centrumgebied, Amsterdam

  Deelplan met 600 woningen. Blikvanger is een 350 meter lang gebouw met woningen, winkels en een basisschool. De hiërarchie in het stratenpatroon wordt ondersteund door de bouwhoogte en de helderheid van…

 • Marinahaven, Volendam

  Marinahaven, Volendam

  Winnend ontwerp voor een recreatiepark met jachthaven in Volendam. Gekozen is voor een dorpje van recreatiewoningen rondom een haven. Daardoor, en door het maken van zichtlijnen op onder andere de…

 • Olympisch kwartier, Amsterdam

  Olympisch kwartier, Amsterdam

  Stedenbouwkundig plan, maaiveldontwerp en supervisie (in samenwerking met architectenbureau Lafour en Wijk) voor 912 woningen. De stedenbouwkundige opzet en de architectuur sluit aan op het aangrenzende plan Zuid.

 • Noordwijk, Boulevard

  Noordwijk, Boulevard

  Inrichtingsplan voor de Koningin Wilhelminaboulevard in Noordwijk.

 • De Bongerd, Leidsche Rijn, Utrecht

  De Bongerd, Leidsche Rijn, Utrecht

  Verkaveling met afwisselend autovrije, groene ruimten en autostraten. Bijna alle straten zijn opgespannen tussen het groen van de weg ’t Zand en het Leidsche Rijn park. Voor de hele…

 • Centrumgebied, Noordwijk Binnen

  Centrumgebied, Noordwijk Binnen

  Een visie op de stedenbouw, architectuur en openbare ruimte van Noordwijk Binnen. Uitgaande van de positieve kwaliteiten van onder andere de Voorstraat is een plan opgesteld met richtlijnen voor…

 • De Veiling, Leidsche Rijn Utrecht

  De Veiling, Leidsche Rijn Utrecht

 • Dennekoplaan, Velsen

  Dennekoplaan, Velsen

  Stedenbouwkundig plan en maaiveldontwerp voor een deeluitwerking van een door ons opgesteld beeldkwaliteitplan voor Zeewijk in IJmuiden. Het duinlandschap is letterlijk in de buurt voortgezet inclusief stuifzand en duinbeplanting.

 • Dronenplein, Bodegraven

  Dronenplein, Bodegraven

  Stedenbouwkundig plan voor het Dronenplein en omgeving. Het plan gaat vooral uit van respect voor de oorspronkelijke opzet van deze zestiger-jaren wijk.

 • Broekpolder, Beverwijk

  Broekpolder, Beverwijk

  In het relatief smalle maar lange gebied zijn 800 woningen gebouwd in 4 superblokken. Een statige buitenwand van woningen met uitzicht over de open omgeving en een informele binnenstraat. Twee woontorens…

 • Het Zand, Leidsche Rijn Utrecht

  Het Zand, Leidsche Rijn Utrecht

  Stedenbouwkundig plan voor het Het Zand, Leidsche Rijn, Utrecht. Kenmerkend zijn de linten met oude woningen, bomen, sloten, boomgaarden, kassen en schoorstenen die zijn gehandhaafd om het nieuwe woongebied een sterk eigen…

 • IJsbaanterrein, Wormer

  IJsbaanterrein, Wormer

  Het winnend prijsvraagontwerp voor de woonbuurt gaat uit van integratie van de bebouwing in het polderlandschap. De natuur is zoveel mogelijk gehandhaafd en op een aantal punten versterkt door het…

 • Waterwijk, Leidsche Rijn, Utrecht

  Waterwijk, Leidsche Rijn, Utrecht

  Het plan is gebaseerd op het bestaande patroon van sloten. . De buurt heeft een sterke identiteit door de samenhang van water, architectuur (veel hout) en maaiveldinrichting.